Bu gün 15 Kasım Kuzey Kıbrıs’ın 35. Kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanmaktadır.

Kıbrıs’ın uzun bir tarihi serüveninden kısa bir özet geçelim. Çünkü asırlarca devam eden bir tarihi yazmakla sayfalara sığdıramayız.  26 Şubat 1489 yılında adada Venedik Hâkimiyeti başladığını ve Venedik hâkimiyetinden önce ve daha sonra Kıbrıs’ın tarihi serüveninde birçok hükümdarlığın değiştiğini görebiliriz.

Kıbrıs II. Selim’in hükümdarlığı döneminde Lala Mustafa Paşa komutası altındaki ordu tarafından 1 Temmuz 1570’de başlayan savaş 1 Ağustos 1971 Magosa’nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethiyle sonuçlandı ve Osmanlı İmparatorluğunun idaresine geçti. Ama 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus savaşı (93 Harbi) zamanı Osmanlı Rusya İmparatorluğu karşısında yenildi ve bundan dolayı Ruslara daha fazla ödün vermemek amacıyla, ‘’Birleşik Krallığın isteği üzerine adayı 92,799 sterline kiralamıştır.’’ Kıbrıs Osmanlı mülkiyeti devam ediyor sayılsa da, aslında ada tamamen Birleşik Krallığın idarisine geçti.  Kurtuluş savaşından sonra 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşmasının 21. MADDESİ gereğince, Birleşik Krallığa ilhakı tanındı ve bundan dolayı 1925 yılında Kıbrıs diğer İngiltere kolonileri gibi Kraliyet Kolonisi olarak tanındı. Aynı yılda adaya ilk Türk Cumhuriyeti Konsolosu atandı.

Yıllar sonra 1960 senesinde Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Yeni kurulan Cumhuriyetin her iki toplumda halkın nüfusuna göre her kurumda yeterli temsil hakkına sahipti. Lakin zamanla her iki toplum arasında çıkan kargaşa sonucu 1974 senesinde Kıbrıs Harekatı başladı ve buda Kuzey Lefkoşa dahil olmak üzere adanın %37.si Türk kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı.

Bütün problemlere rağmen Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi, 15 Kasım 1983‘de oybirliği ile aldığı kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan anısına her yıl 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır.